Logo preloader Xtension

Pierwsze tak nowatorskie rozwiązanie w branży leasingowej

Klient

Santander Leasing

Branża

Leasing

Produkt

signaturiX

Skala

Polska

O projekcie

Santander Leasing, wiodąca spółka leasingowa w finansowaniu pojazdów, maszyn i urządzeń, podpisuje rocznie ponad 40 000 umów oraz pożyczek leasingowych, co jeszcze do niedawna wiązało się z generowaniem dużej liczby dokumentów papierowych. Firma pragnęła wprowadzić rozwiązania w duchu paperless. Idealną odpowiedzią na to wyzwanie okazał się nasz system signaturiX.

Wyzwanie

W trosce o środowisko naturalne, Santander Leasing postanowił zrezygnować z umów papierowych i zastąpić je ich cyfrowymi odpowiednikami. Firmie zależało na podniesieniu efektywności biznesowej oraz zwiększeniu bezpieczeństwa procesu zawierania umów i przetwarzania danych Klienta.

Cyfryzacja tradycyjnego sposobu podpisywania dokumentów miała podkreślać innowacyjność i pozycjonować firmę jako pioniera polskiego rynku leasingu. Istotnym elementem zmian było również ograniczenie kosztów związanych z obsługą papieru, tj. kosztów zakupu ryz papieru, drukarek, przesyłek czy archiwizacji.

Ochrona środowiska
Klientowi zależało na zrezygnowaniu z umów papierowych i zastąpieniu ich w pełni bezpiecznymi, cyfrowymi odpowiednikami.
.
Duża liczba dokumentów
Santander Leasing podpisuje rocznie ponad 40 000 dokumentów z Klientami, co wymaga dużej ilości papieru.
.
Wysokie koszty
Firma mierzyła się z wysokimi kosztami operacyjnym, które obejmowały m.in. zakup papieru, tuszu oraz eksploatację drukarek.

Rozwiązanie

Zaproponowaliśmy firmie Santander Leasing nasz innowacyjny produkt – odręczny podpis elektroniczny signaturiX wraz z usługami zaufania Certum (kwalifikowana pieczęć i znacznik czasu) dostarczanych przez firmę Asseco Data Systems. Jak się szybko okazało, wdrożenie było bardzo trafną decyzją. Rozwiązanie o nazwie BioPodpis jest pierwszym zastosowaniem zaawansowanego technologicznie podpisu biometrycznego w branży leasingowej w Polsce.
marek-levak-GNVxujZ_CxU-unsplash

Dzięki zaimplementowanej technologii Klienci Santander Leasing mogą w wygodny sposób zawrzeć umowę w formie elektronicznej, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Po akceptacji warunków leasingowych Klient otrzymuje do zatwierdzenia dokumenty w wersji cyfrowej (w formie plików PDF). Za pośrednictwem naszej technologii podpisuje je odręcznym podpisem elektronicznym. Podczas jego składania rejestrowane są cechy biometryczne, tj. nacisk na matrycę ekranu czy szybkość, co gwarantuje wiarygodność podpisu. Następnie dokumenty podpisuje przedstawiciel spółki swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a Klient otrzymuje zawartą umowę oraz sporządzone dokumenty e-mailem i ma do nich dostęp na platformie e-BOK24.
Rynkową przewagą BioPodpisu jest integracja z kwalifikowanymi usługami zaufania Asseco zgodnymi z rozporządzeniem eIDAS: kwalifikowaną pieczęcią oraz kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu, które przekładają się na najwyższy poziom bezpieczeństwa. Zaszyfrowanie plików chroni je przed wprowadzenia zmian w treści lub użycia danych biometrycznych zawartych w złożonym podpisie. Dane biometryczne umożliwiające analizę grafologiczną podpisu pozostaną bezpieczne, a dostęp do nich może mieć wyłącznie biegły sądowy upoważniony przez sąd lub inną instytucję.

Jak to działa?
1.
Pracownik przygotowuje dokumenty w wersji cyfrowej (pliki PDF).
2.
Klient potwierdza dane odręcznym podpisem elektronicznym.
3.
Klient otrzymuje podpisane dokumenty e-mailem i ma do nich wgląd na platformie e-BOK24.
4.
Zaszyfrowane pliki są bezpiecznie przechowywane w systemie.

Podsumowanie

BioPodpis wpłynął na zwiększenie wygody Klientów i przyspieszył czas ich obsługi. Po pierwszych miesiącach od wdrożenia już niemal 35% umów było zawieranych z zastosowaniem nowego rozwiązania – teraz wybrani doradcy podpisują ponad 80% umów w tej formie. Zredukowano koszty operacyjne związane z papierowym obiegiem dokumentów. Firma zaoszczędziła ponad pół miliona kartek i tym samym ocaliła co najmniej 50 drzew rocznie.

Ekologiczny aspekt całego procesu jest atutem szczególnie docenianym przez Klientów. To potwierdzenie nowoczesnego wizerunku firmy oraz śmiały krok w stronę digitalizacji procesów biznesowych i wprowadzania do codzienności przełomowych rozwiązań paperless, takich jak signaturiX.

funkcjonalnosci
Funkcjonalności
  • Elektroniczny obieg dokumentów.
  • Wygodny dostęp do dokumentacji na portalu e-BOK24.
  • Zawieranie umów i pożyczek leasingowych odręcznym podpisem elektronicznym.
  • Wdrożenie usług zaufania Certum.
  • Bezpieczne przechowywanie danych w systemie.
korzysci
Korzyści
  • Nowoczesny wizerunek firmy z branży leasingowej.
  • Przyspieszenie czasu obsługi Klienta.
  • Optymalizacja kosztów operacyjnych związanych z obsługą dokumentów papierowych.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych danych dzięki usługom kwalifikowanym.
  • Eliminacja ryzyka wystąpienia błędu podczas wypełniania dokumentów.
Stwórzmy razem wyjątkowy projekt
Napisz do nas

Xtension Sp z o.o.

ul. Opacka 12

80-338 Gdańsk

 

+48 58 351 39 66

biuro@xtension.pl

 

LinkedIn